taktv.pl

O magnetoterapii inaczej – Janusz Dąbrowski

Janusz Dąbrowski zajmuję się od lat popularyzacją zdrowego stylu życia. Jest autorem szeregu książek i artykułów dotyczących zdrowia. Jest też wykładowcą i autorem prezentacji multimedialnych dotyczących zagadnień profilaktyki zdrowotnej. Współpracuję także z kwartalnikiem „Hipoalergiczni”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *